Mediální partneři

PARTNEŘI VELETRHU

ORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ

SPONZOŘI LABOREXPO KONFERENCE

partneRSKÉ UDÁLOSTI

VIII. VELETRH ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ A LABORATORNÍ TECHNIKY

CZ EN

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Počet vystavovatelů registrovaných k dnešnímu dni: 92

2 THETA ASE - Laboratorní přístroje: analyzátory stopových prvků (i provozní a přenosné), mikrovlnné mineralizátory, ITP/CZE. Skříňové termostaty a klimatické komory, nábytek, digestoře. Nástroje pro odběr a úpravu vzorků. Referenční materiály. Odborné akce a literatura.

ABL&E (A) - Prodej a servis vysoce výkonné laboratorní instrumentace pro testování farmaceutických materiálů, tablet, mastí apod. Cirkulární dichroismy, micro- a standardní UV/VIS/NIR a FTIR, fluorimetry, polarimetry, Raman, SNOM, SPR, HPLC, superkritické kapalinové chromatografy a extrakce.

AIR PRODUCTS - Air Products Česká republika je součástí mezinárodního koncernu Air Products and Chemical Inc. se sídlem v Pensylvánii v USA. Společnost byla založena v roce 1940 a patří mezi vedoucí světové výrobce a dodavatele speciálních a technických plynů. V současné době Air Products zaměstnává okolo 16 000 pracovníků a působí ve 50 zemích po celém světě.

ALCHIMICA - Dodává chemikálie a suroviny pro vědu, vývoj, výzkum a speciální výrobu. Sortiment firmy je velmi široký od některých základnich chemických surovin, přes potravinářské a krmivářské přísady po organické intermediáty, čisté a speciální chemikálie a farmaceutické chemikálie, dle požadavků zákazníků. Zároveň dodává laboratorní chemikálie od předních světových výrobců.

AMEDIS - Výhradní zástupce laboratorní a zdravotnické techniky pro Českou republiku a Slovenskou republiku zajišťující dovoz, instalaci, zaškolení, záruční a pozáruční servis výrobců: SCIEX, CEM, Teledyne ISCO, INFICON, Oxford Instruments, DeltaNu, ERWEKA, NU instruments, Varian Medical Systems, LAP Laser, WOmed, IBA, ASHLAND, CIVCO.

ANALYTIKA - Výroba a prodej kalibračních roztoků pro spektroskopii a chromatografii ASTASOL, referenčních materiálů (CRM, QCM), pufrů, vodisvostních standardů a speciálních čistých chemikálií. Automatické pipety,dávkovače, špičky, bezpečnostní skříně, bezodtahové digestoře, kovový laboratorní nábytek.

ANAMET - Přístrojové vybavení pro laboratoře, výzkumná pracoviště i pro měření v provozu.

ANTON PAAR - Anton Paar vyvíjí, vyrábí a distribuuje vysoce přesné laboratorní přístroje a procesní měřicí systémy a nabízí uživatelsky specifická řešení automatizace a robotizace. Měření obsahu alkoholu, obsahu O2 a CO2, hustoty a koncentrace, turbidimetry, refraktometry, polarimetry, viskozimetry, analyzátory cukru, Ramanovy spektrometry, destilace, bod vzplanutí, vysokotlaký a mikrovlnný rozklad, syntéza v mikrovlnném poli, reometry, povrchová analýza, tribometry, indentory, scratch testy, AFM, SAXS, reologie.

BAS RUDICE - Spektrometry a analyzátory pro měření prvkového chemického složení.

BC - CHEMSERVIS - Výroba a distribuce chemikálií pro průmyslové, farmaceutické, laboratorní a vědecké aplikace, spektrální analýzy, mikroelektroniku, optoelektroniku a vakuové systémy. Chemikálie pro mikroelektroniku škály MOS, VLSI, ULSI, SLSI. Mikrofiltrace anorganických a organických rozpouštědel na 50 nm membráně. Destilace organických rozpouštědel. Rozpouštědla pro GCMS, UV, UHPLC a LCMS.

BECKMAN COULTER CZECH REPUBLIC - Přístroje, soupravy, reagencie a vybavení pro laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunologie, RIA laboratoře a pro laboratoře biomedicínského výzkumu (jako jsou ultracentrifugy, vysokokapacitní centrifugy, pipetovací automaty/laboratorní automatizace a průtokové cytometry). Analyzátory částic ve vzduchu a v kapalinách pro použití ve farmaceutickém průmyslu, v průmyslových provozech a monitoringu čistých prostor ve zdravotnictví.

BRUKER - Špičkový výrobce přístrojů pro výzkum i kontrolu kvality. Bruker přináší řadu inovativních systémů pro Life Science, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, toxikologické a farmaceutické analýzy, aplikovaný analytický a klinický výzkum. Bruker Daltonics - divize firmy Bruker - poskytuje řešení pro aktuální analytické problémy díky širokému portfoliu výrobků a technologií včetně MALDI-TOF MS, ESI-qTOF, Ion Trap MS, FTMS, LC-TQ a GC-TQ systémů.

CARBON INSTRUMENTS - Výhradní zastoupení firmy Skalar pro Českou republiku a Slovensko. CFA analyzátory vody, půdy, piva, vína, potravin, tabáku, hnojiv Spalovací analyzátory TOC, TN Robotické analyzátory BSK, CHSK, pH, ISE.

CARL ZEISS - Prodej a servis optických mikroskopů včetně konfokálních a superrezolučních, steromikroskopy, mikrodisekce, elektronové a X-Ray mikroskopy.

CAYMAN PHARMA - Dodavatel produktů společnosti Cayman Chemical, jež se zabývá syntézou a charakterizací (bio)chemikálií. Nabídka vysoce kvalitních reagencií od jednoduchých molekul po složité komplexy bioaktivních lipidů, mastných kyselin a proteinů. Významnou skupinu Cayman Chemical produktů tvoří také EIA kity a protilátky.

CENTEC - Vývoj a výroba senzorů, přístrojové techniky a provozních technologií do pivovarů a farmacie; prodej a servis měřicí a regulační techniky a vybavení laboratoří. Zastoupení renomovaných světových značek především v oblasti termostatů pro ohřev a chlazení až do extrémních hodnot, destilačních jednotek, rotačních vakuových odparek, sušáren atd. Výhradní zástupce firmy LAUDA pro ČR a SR - laboratorní a provozní technika. Autorizovaný zástupce pro distribuci a servis produktů Büchi Labortechnik AG v ČR.

DELTA-CT - Výrobce kvalitních, inovačních a v použití jednoduchých testovacích proužků, které slouží pro kontrolu kvality vody, dezinfekčních prostředků, mléčných výrobků. Jsou široce využívány v pivovarnictví a chemickém průmyslu atd. Expresní testy umožňují provedení chemické a biochemické analýzy vzorků přímo v místě odběru, bez speciálního zařízení a dodatečných reagentů.

DIALAB - Výroba a distribuce reagencií. Dodávky laboratorních zařízení: BIOTEK readry, vybavení pro ELISA soupravy, promývačky, fotometry a spektrofotometry, HELLMA kyvety a ponorné sondy, biochemické a hematologické analyzátory, pipety a dávkovací zařízení SOCOREX, lyofilizátory, laminární boxy, laboratorní váhy PRECISA, plastový materiál GREINER BIO-ONE.

EAST PORT PRAHA - Prodej laboratorních reagencií (genomika, proteomika, buněčná analýza, forenzní genetika, detekce endotoxinů), přístrojů (spektrofotometrie, luminometrie, fluorometrie, molekulární biologie, Simple Western technologie, pipety, drobná laboratorní technika), IVF produktů pro asistovanou reprodukci (média, přístroje, katetry a jehly) a plastového spotřebního materiálu (pipetovací špičky, pastety, zkumavky, stojánky, PCR zkumavky, stripy a mikrodestičky).

EPPENDORF CZECH & SLOVAKIA - Vývoj, výroba a dodávky systémů používaných ve vědecko-výzkumných pracovištích. Eppendorf nabízí kvalitní produkty přes spotřební materiál, pipety, dávkovače, až po centrifugy a další laboratorní přístroje.

HACH - Celosvětový lídr pro řešení v oblasti kvality vody. Více než 80 let pomáhají řešení na analýzu vody od společnosti Hach® zákazníkům různých velikostí a odvětví dodávat kvalitní vodu. Laboratorní řešení tvoří základ společnosti Hach. Nabízíme metody odpovídající legislativě pro zajištění kvality vody v komunálních a průmyslových provozech. S širokou škálou analytických řešení zlepšujeme analýzu vody – rychlejší, jednodušší, šetrnější k životnímu prostředí a více informativní.

HANNA INSTRUMENTS CZECH - Zastoupení Hanna Instruments pro Českou republiku a Slovensko. Prodej a servis analytických přístrojů: elektrochemie, titrace, fotometrie, nefelometrie a refraktometrie. Hanna Instruments nabízí originální a inovativní řešení v robustním provedení.

HELAGO-CZ - Vybavení laboratoře - nábytek, přístroje a pomůcky, spotřební materiál.

HILGER - Analytická technika, spektrometrie, vč. příslušenství.

HPST - Autorizovaný distributor společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární a buněčné biologie a genomiky. Je poskytovatelem autorizovaného servisu pro přístroje Agilent Technologies, škály servisních služeb, softwarových i hardwarových školení, workshopů a také vývoje metod a aplikační podpory.

CHEMAGAZÍN - Odborný dvouměsíčník pro chemickou-technologickou a laboratorní praxi zasílaný zdarma více než 3,5 tisícům čtenářů v ČR a SR. Organizátor veletrhu LABOREXPO a pořadatel Konference pigmenty a pojiva.

CHROMSERVIS - Dodavatel přístrojů a příslušenství pro laboratoře a průmysl, chromatografii, měření fyzikálních veličin a odběry a přípravu vzorků.

CHROMSPEC - Prodej a servis přístrojové techniky, včetně validace systémů a aplikační podpory.

ILABO -  Prodej a servis laboratorní přístrojové techniky pro široký okruh laboratoří. Výhradní zastoupení firem FRITSCH - laboratorní mlýnky a analýza velikosti částic, GERHARDT - analyzátory , autorizovaný distributor firem JULABO, CECIL, BINDER, KERN, TINTOMETER, BANDELIN, KRUESS, SENTRON aj.

Ing. jindřich KOUŘIL - DÁVKOVACÍ ČERPADLA - Výroba peristaltických čerpadel a dávkovačů.

ING. PETR ŠVEC - PENTA - Výroba a distribuce čistých, speciálních a farmaceutických chemikálií. Zakázková výroba chemikálií.

INTERTEC (SK) - Dodavatel analytických a diagnostických přístrojů: přístroje pro analýzu látek (pro chemické, ekologické, vědecké a kontrolní laboratoře), přístroje na přípravu vzorků k analýze, neinvazivní diagnostické přístroje, výroba čisté vody pro laboratoře.

JHS LABORATORY - Autorizovaný zástupce tuzemských a zahraničních firem vyrábějících laboratorní potřeby, měřicí přístroje i spotřební materiál. Nabízí komplexní řešení pro průmysl (včetně on-line, ATEX), laboratoře všech typů (včetně HACCP), i terén. Specializované dovozy.

KATKO - Dodavatel speciálních čerpadel.

KONEKO MARKETING - Autorizovaný prodej a servis domácích i zahraničních firem - vše pro laboratoř. Konzultace a vzdělávání při řešení otázek v oblasti životního prostředí s výrazným zaměřením na oblast ochrany ovzduší.

KRD - Biotechnologická distribuční společnost nabízející široké spektrum laboratorního vybavení (mrazáky, biohazard boxy, inkubátory, autoklávy, …), reagencií (oligonukleotidy, polymerázy, média, …) a spotřebního materiálu (rukavice, špičky, tkáňový plastik, …).

LABICOM - Dodávky běžného laboratorního vybavení, laboratorních přístrojů a příslušenství pro úpravu vzorků, plynovou a kapalinovou chromatografii a další separační techniky. Dodávky standardů, drog, CRM a speciálních čistých chemikálií pro různé aplikace. Zajišťuje odborné a technické konzultace, aplikační vývoj, podporu softwarového vybavení a servisní činnost. Autorizovaný distributor např.: Agilent Technologies a Honeywell Research Chemicals.

LABIMEX CZ - Prodej laboratorních přístrojů - UV/VIS, IČ spektrofotometry, laserové granulometry. Zkušební komory pro testy životnosti materiálů a výrobků v simulovaných prostředích, detektory toxických a výbušných plynů osobní, přenosné a pevné instalace.

LABOR-KOMPLET - Dodavatel laboratorní techniky, příslušenství, pomůcek, výrobce laboratorního nábytku a digestoří.

LABOSERV - Prodej a servis laboratorní přístrojové techniky. Laminární a PCR boxy, inkubátory, sterilizátory, sušárny, ELISA automaty, třepačky, rotátory, vortexy, homogenizátory, míchačky, termostaty, temperované třepačky, centrifugy, váhy, vodní lázně, UV recirkulátory, denzitometry, pipety a další.

LABTECH - Akreditované analytické laboratoře. Prodej a servis analytických přístrojů, vakuové techniky a zařízení pro měření, řízení průtoku a tlaku plynů, zařízení pro materiálové testování. Vývoj a výroba testovacích systémů pro detekci netěsností. Hmotnostní kvadrupólové spektrometry, rentgenové difraktometry, elementární analyzátory C/S, N/O/H, CHNS-O, analyzátory AOX/EOX a spotřební materiál. Zařízení pro cyklické únavové zkoušky, pevnostní zkoušky materiálů, korozní a klimatické komory. Vakuová technika a detekce netěsností.

LABTECHNIK - Prodej a servis laboratorní techniky (plamenové fotometry, osmometry, centrifugy, vortexy, vodní lázně, topné/chlazené bloky, topné desky, termostaty, magnetické míchačky, třepačky, termomixery, ultrazvukové lázně, inkubátory) a spotřebního materiálu (pipety, výbojky pro AAS, suché médium BathArmor).

LACH-NER - Čisté chemikálie a specializované služby.

LECO INSTRUMENTE - Výrobce laboratorní přístrojové techniky a zařízení pro oblasti zkoumání organických i anorganických materiálů ve smyslu elementárních analýz, kalorimetrie, termogravimetrie, optické emisní spektrometrie, metalografie, měření tvrdosti a v neposlední řadě plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.

LESAK - Výroba, prodej, servis vah a vážicích zařízení. Váhy pro obchod, průmysl, gastronomii, laboratoře, nemocnice a řadu dalších odvětví. Zastoupení značek PRECISA, TSCALE, YAOHUA, TORREY.

LGC STANDARDS (PL) - Přední evropský výrobce a dodavatel programů zkoušení způsobilosti laboratoří, referenčních a certifikovaných referenčních materiálů pro životní prostředí, potravinářství, klinické a farmaceutické analýzy, distributor originálních ATCC kultur a bioproduktů. Vysoce kvalitní materiály jsou základem pro přesné analýzy a kontrolu kvality v laboratořích a zajištění spolehlivých výsledků.

LINDE GAS - Největší výrobce a distributor technických, medicinálních a speciálních plynů v ČR. Program speciálních plynů nabízí široký sortiment vzácných plynů, vysoce čistých plynů a jejich směsí, kalibračních plynů/referenčních materiálů (vlastní akreditovaná laboratoř dle ČSN EN ISO9001/IEC 17025), vybraných chemikálií a chladiv. Všechny produkty dodáváme v tlakových lahvích, sudech a kontejnerech standardních objemů, rovněž v malých přenosných lahvích s integrovaným ventilem (ECOCYL®) a v inovativních mobilních lahvích GENIE®. Nabídka společnosti dále zahrnuje zařízení pro odběr plynů (lahvové redukční ventily, redukční panely pro inertní i korozivní plyny, odběrové redukční ventily), laboratorní i centrální rozvody plynů na klíč.

MEDIAL - Laboratorní značení BRADY - laboratorní a průmyslové termotransférové tiskárny, etikety do extrémního teplotního a chemického prostředí, čtečky čárových kódů, software, servis.

MERCI - Tradiční ryze český výrobce laboratorního nábytku a digestoří a profesionální partner v oblasti návrhů, realizace, vybavování a zásobování laboratoří a provozů laboratorním nábytkem, technologickými zařízeními a spotřebním materiálem. Jejím klíčovým zaměřením jsou především oblasti vědy, výzkumu, průmyslu, zdravotnictví a školství. Činnost společnosti se řídí dle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

MERCK – Výhradní zastoupení divize Life Science globálního farmaceuticko-chemického koncernu Merck KGaA s více než 19 000 zaměstnanci v 66 zemích, 65 výrobními závody a 130 distribučními centry po celém světě. Sloučené portfolio Merck a Sigma-Aldrich® zahrnuje více než 330 000 produktů jak pro všechny typy vědeckých, průmyslových a servisních laboratoří, tak pro různé výrobní procesy a chemické technologie. Špičkové, zákazníky vyhledávané a oceňované webové stránky s více než 77 miliony přístupů za rok.

MESSER TECHNOGAS - Speciální plyny a zařízení pro laboratoře. Plyny pro GC, HPLC, GCMS, AAS, ICP. Vysoce čisté plyny, zkapalněné plyny, kalibrační směsi. Systémy pro čištění plynů. Přepravní a skladovací nádoby pro zkapalněné plyny. Regulační ventily pro všechny typy plynů. Regulační ventily a odběrná místa pro laboratorní nábytek a digestoře. Redukční stanice a odběrná místa pro rozvodů plynu. Centrální rozvody plynů „na klíč“ včetně návrhu a projektu.

METROHM ČESKÁ REPUBLIKA - Přístrojové vybavení pro pokročilé iontové analýzy ve vědě a průmyslu. Tyto přístroje jsou široce využívány v oblastech chemického průmyslu, farmacie, potravinářství, analýzy vody a v neposlední řadě ve vědě a výzkumu.

METTLER TOLEDO -  Největší světový výrobce vah a analytických přístrojů určených pro laboratoře, průmyslovou výrobu, transport, logistiku a maloobchodní využití. Přístroje METTLER TOLEDO se používají ve výzkumu, vědě, při vývoji léčiv a laboratořích pro kontrolu kvality mimo jiné ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu. Kromě širokého spektra produktů nabízí společnost celosvětově nejrozsáhlejší servisní služby. Zastoupení METTLER TOLEDO naleznete v 37 zemích světa.

Měřicí technika Morava - Měřicí technika Morava s.r.o. je distributor firem jako je BRUKER pro oblast rentgenové difrakce a spektrometrie, NMR, profilometrie, mikroskopie atomárních sil, fluorescenční mikroskopie, nanoindentace a mnohých dalších technik, dále firem SPECS, BESTEC, SENTECH a CREATEC pro systémy povrchové analýzy (XPS, UHV-AFM, LEEM…), depozice a leptání a UHV zákaznických systémů, firem AVANTES a ZOLIX pro modulární spektrometry a firem TECHNOTEAM a GOOCH and HOUSEGO pro měření zdrojů světla. Novinkou jsou stolní SEM firmy SEC Korea.

M.G.P. - Univerzální dodavatel pro výzkum - LIFE SCIENCE : biochemikálie, reagencie, rozpouštědla, proteiny, enzymy, peptidy, kity a assay, média buněčných kultur, protilátky, plasty a pipety - RADIOCHEMIKÁLIE : 32P, 33P, 35S, 3H, 2H, 14C, 13C, 125I, 36CL, 45Ca, 51Cr, 55Fe, 85Sr - LABORATORNÍ PŘÍSTROJE : - Spektrofotometry NanoDrop - Fluorospektrometr NanoDrop - Homogenizátor Fast-Prep24 5G - Automatizovaný izolátor nukleových kyselin MPure-12 a jiné drobné přístroje.

MILCOM SERVIS - Výhradní distribuce přístrojů firmy FOSS pro celý agrokomplex České a Slovenské republiky. Poskytujeme a zabezpečujeme záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství, kalibrace, napojení na tuzemské i zahraniční mezilaboratorní testy, referenční a pilotní vzorky.

NABERTHERM (D) - Společnost Nabertherm má 500 zaměstnanců na celém světě a již 70 let vyvíjí a vyrábí průmyslové pece pro nejrůznější oblasti použití. Jako výrobce má společnost Nabertherm nejširší a nejrozsáhlejší sortiment konstrukce pecí na světě. Dokladem úspěchu tohoto podniku, nabízejícího vynikající design, vysokou kvalitu a atraktivní ceny, je 150.000 zákazníků ve více než 100 zemích světa. Krátké dodací lhůty jsou zaručeny díky velké úrovni výroby a rozsáhlému programu standardních pecí.

NEJLABO - Zastupuje na Českém a Slovenském trhu firmu POL-EKO, na kterou se specializuje již několik let. Zaměřuje se na laboratorní techniku pro laboratoře, nemocnice, výzkumné ústavy, školy. Poskytuje komplexní služby - servis, montáž, dodávka zboží, zaškolení obsluhy.

NEOTEC - Zástupce firem IKA-Werke, SYRRIS Ltd., DOLOMITE Ltd. mikrofluidní systémy a Thermo Scientific ORION - Water analysis instruments. Laboratorní, elektrochemická, analytická a průmyslová technika. Specialista pro oblast kalorimetrie a flow chemistry.

NETTO ELECTRONICS - Vysoce přesné laboratorní a analytické váhy VIBRA s dílkem od 0,01 mg. Váhy a vážicí systémy SOEHNLE Professional, SNOWREX, EXCELL a ISHIDA pro sklady, průmyslovou výrobu, gastronomii a kanceláře. Elektronický systém NETTOControl pro řízení skladů a výroby.

NETZSCH - Výroba a dodávky přístrojů pro termickou analýzu - DSC, TG, DTA, TG/DSC/DTA, TMA, DMA, DIL, LFA, spojení s MS, FTIR, GC/MS a další. Smluvní analýzy.

NICOLET-CZ - Společnost nabízí v ČR více jak 25 let analytické přístroje na bázi spektroskopie, jejich servis, kalibraci a nadstandardní zákaznickou podporu, vč. kompletního vývoje analytických postupů a celkové automatizace - přístroje pro analýzu kapalin, pevných látek i plynů na principech FT-IR, IR-SNOM, FT-NIR, NIR, Raman, FT-Raman, FT-FAR, UV-VIS, UV-VIS-NIR a LIBS spektroskopie, vč. mikroskopů, procesních analyzátorů, přenosných a ručních spektrometrů. Dále nabízí intenzivní možnosti zákaznických školení, teoretických i praktických kurzů a tvorbu dedikovaných aplikačních programů (analýza paliv a maziv, analýza ledvinových kamenů, stanovení metanolu v lihovinách atd.). Ve svém aplikačním středisku má většinu nabízených přístrojů k dispozici pro demonstrativní měření a ukázku všech možností analýzy.  Seznam zastupovaných společností: Thermo Scientific, BW Tek Inc. S+I Spectroscopy and Imaging GmBH, Designs & Prototypes d.b.a. D&P Instruments, Neaspec.

O.K. SERVIS BIOPRO - Široká nabídka laboratorních přístrojů a vybavení do laboratoře - refraktometry, polarimetry, hustoměry, digitální mikroskopy, FT-NIR a FT-IR spektrofotometry, TXRF spektrometry, vlhkoměry, příprava vzorků, laboratorní pomůcky a spotřební materiál.

laboratorní diagnostika

OPTIK INSTRUMENTS - Společnost Optik Instruments nabízí FTIR a Ramanovy spektrometry a mikroskopy německého výrobce BRUKER využívajícího vlastní patentované hi-tech prvky a komponenty. Uplatňuje mnohaleté zkušenosti s aplikací high-end, R&D, rutinních i procesních přístrojů ve vědě, laboratořích a průmyslu. Optik Instruments je distributorem pro Česko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko, kde kromě distribuce zajišťuje i technický servis a odborné poradenství.

OPTIXS - Dodavatel přístrojové a laserové techniky pro vysoce přesnou metrologii a výzkum. Komplexní služby začínající formou poradenství, pokračující dodáním systému a končící dlouhodobou údržbou zařízení a aplikační podporou. Zástupce předních světových výrobců - Andor, Coherent, Quantum Design, J.A. Woollam CO., Edinburgh Instruments, NKT Photonics, Ocean Optics, TMC, Thorlabs, Quantel, Physik Instrumente, Hamamatsu, Zygo.

ORGREZ - Firma ORGREZ, a.s. poskytuje služby a realizuje dodávky v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, obecně v procesech přeměny energií paliv a výroby a distribuce elektřiny. Skupina zkoušení způsobilosti poskytuje programy zkoušení způsobilosti určené pro zkušební laboratoře, které provádějí zkoušky tuhých fosilních paliv (tedy hnědého uhlí, černého uhlí) a biopaliv.

PCS - RTG a OES spektrometry a speciální difraktometry, ruční a mobilní analyzátory pro verifikaci materiálu, přístroje na detekci strukturních změn povrchu materiálu, analyzátory pro hodnocení životního prostředí dle RoHS, ruční a mobilní analyzátory pro třídění a chemickou analýzu při nakládání s odpady, RTG analyzátory pro měření tloušťky vrstev.

PE SYSTEMS - Výhradní dovozce přístrojů a reagencií firmy PerkinElmer, divize „Life and Analytical Sciences“. Toto portfolio zahrnuje širokou škálu laboratorních produktů pro vědecké, servisní a průmyslové laboratoře od farmacie, životního prostředí, potravinářství, chemický průmysl až po genomiku a proteomiku.

P-LAB - Distributor kvalitních potřeb pro laboratoř, laboratorních chemikálií a potřeb pro Life Science. V sortimentu společnosti najdete širokou nabídku laboratorního skla, plastiku a nejrůznějších laboratorních pomůcek, potřeb pro dávkování a filtraci, laboratorních přístrojů a potřeb pro ochranu a bezpečnost v laboratoři. Společnost dodává velmi kvalitní chemikálie CARL ROTH s čistotou vyšší než mají chemikálie jiných značek dostupné na tuzemském trhu. Pro aplikace Life Science společnost nabízí produkty pro proteomiku, molekulární biologii, biochemii, buněčnou biologii, mikrobiologii a histologii.

PRAGOLAB - Výhradní zastoupení Thermo Fisher Scientific pro ČR a Slovensko v oblastech plynová GC a kapalinová HPLC chromatografie, hmotnostní spektrometrie GC-MS a HPLC-MS, elementární analýza EA, automatické spektrometry, TN, TS, TX, atomová absorpční spektrometrie AAS, spektrometry s induktivně vázanou plasmou ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS a fluorescenční spektrometry, viskozimetry HAAKE, analýza povrchů, mikrostruktura a fyzikální vlastnosti materiálů, termostaty, porosimetry, sorpční systémy, termická analýza, aj. Výhradní zastoupení společnosti Leica Mikrosystems pro ČR a Slovensko v oblastech stereomikroskopie, digitální mikroskopie, konfokální mikroskopie a mikroskopie se super- rozlišením a také v oborech elektronové, průmyslové a chirurgické mikroskopie.

RMI - Dodávky přístrojové techniky a širokého sortimentu spotřebního materiálu, instalace, zaškolení, IQ/OQ/PQ, vývoj metodik, poradenský servis, komplexní řešení problémů. Divize Analytických systémů, Materiálové analýzy a Mobilních systémů. Výhradní zastoupení řady světových výrobců.

SARTALEX - Zastoupení firem SARTORIUS a MINEBEA INTEC v oblasi vážící techniky, servis vah včetně akreditované kalibrace. Prodej laboratorní a průmyslové filtrace SARTORIUS.

SHIMADZU - Chromatografie (HPLC, LCMS, GC, GCMS), spektroskopie (UV/VIS, UV/VIS/NIR,  FTIR  AAS, ICP) a analýza životního prostředí, obecně sum parametry (TOC, TN). Přístroje pro Life Science – MultiNA, BioSpecNano, MALDI-TOF a iMScope. Novinky v MS – 3Q GCMS a LCMS, preparativní LCMS, 1Q a 3Q LCMS, IT TOF, 2D HPLC a 2D GC/GCMS, MALDI TOF TOF 8090 a mikroskop s MSn TOF.

SCHMACHTL CZ - Zástupce předních výrobců vývěv, čerpadel a filtrů. A také výhradní zástupce světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství.

SCHOELLER INSTRUMENTS – Prodej laboratorních přístrojů a spotřebního materiálu, autorizovaný servis a validace přístrojů.

SIPOCH - Výhradní zastoupení Gilson v ČR, SR a jediný autorizovaný servis Gilson. Pipety, dávkovače, magnetické míchačky, automatické pipetovací stanice, automatizovaná příprava vzorků SPE, GPC, prepLC, čerpadla HPLC, ventily, spojovací komponenty LC, úpravy a výroba přístrojů a příslušenství, řešení na míru.

SISW - Vývoj a výroba speciálních a zakázkových přístrojů, zejména pro kapalinovou chromatografii. Prodej a servis systémů na přípravu čisté vody. Dodávka součástí laboratorních přístrojů a chromatografického příslušenství. Autorizovaný distributor elektrochemické instrumentace společnosti Antec Scientific.

SOTAX - České a slovenské zastoupení skupiny SOTAX Group – výrobce a dodavatel přístrojů pro disoluční testování a přístrojů pro měření fyzikálních vlastností zahrnující pevnostroje, rozpadostroje, oděrostroje včetně zařízení na stanovení sypných vlastností prášků a granulátů s možností integrity pomocí datového softwaru q-doc®. Součástí sestavy přístrojů je zařízení na automatickou přípravu vzorků pro analytické stanovení. Servisní nabídka pokrývá kompletní servisní služby pro SOTAX portfolio testovacích přístrojů včetně nabídky CRO služeb dceřinné firmy SPS Pharma se zaměřením na vývoj a validace disolučních metod.

SIPOCH - Výhradní zastoupení Gilson v ČR, SR a jediný autorizovaný servis Gilson. Pipety, dávkovače, peristaltická a jiná čerpadla, automatické pipetovací stanice, automatizovaná příprava vzorků SPE, GPC, prepLC, CLC, čerpadla HPLC, autosamplery a intervalové sběrače, sběrače frakcí. Ventily, spojovací komponenty LC. Úpravy a výroba přístrojů a příslušenství, řešení na míru.

SPECION - Dodavatel laboratorní přístrojové a zkušební techniky pro automobilový, elektronický a chemický průmysl, pro výzkum a vývoj v oboru materiálů a studia povrchů, biologie, biochemie a farmacie. Na českém a slovenském trhu zastupujeme renomované zahraniční výrobce těchto přístrojů.

SPECTRO CS - Nákup a prodej, instalace, kalibrace a servis analyzátorů a spektrometrů.

SPŠ CHEMICKÁ PARDUBICE - Střední průmyslová škola chemická - špičková vzdělávací instituce s obrovským rozvojovým potenciálem. Mimo tradiční chemické obory se dnes škola zaměřuje taktéž na požární ochranu a bezpečnostně-právní činnost. V nově zrekonstruovaných laboratořích vybavených pokročilou instrumentací (XRF, gamaspektrometr, Raman, HPLC, GC, UV-VIS, atd..) probíhá výuka jak studentů prezenční formy studia, tak rekvalifikační programy různého chemického zaměření v návaznosti na standardy Národní soustavy kvalifikací. Škola se taktéž zapojuje do komerční sféry a to v oblasti povrchových úprav a analytické chemie.

TECHNOPROCUR CZ - V České republice zastupuje několik předních světových výrobců provozních analyzátorů, laboratorních, poloprovozních a výrobních zařízení pro chemický, farmaceutický, petrochemický a potravinářský průmysl, výzkum, vývoj a poloprovoz. Většina zastoupených výrobců je ze Švýcarska a Německa. Na českém trhu působí již od roku 1997. Filozofií firmy je dodávat kvalitní, spolehlivá zařízení s vysokou životností, nenáročné na údržbu, s minimálními provozními náklady, a to vše samozřejmě za přijatelné ceny.

TESTO - Výrobce ručních přenosných přístrojů pro měření teploty, vlhkosti, tlaku a rychlosti proudění vzduchu, převodníky těchto veličin, přístrojů pro měření otáček, osvětlení, hluku, analýzu spalin, detekci úniku plynů, přístrojů pro servis chladicích a klimatizačních zařízení, termografii, měřicích systémů se sběrem dat a přístrojů pro měření elektrických veličin. Testo provádí akreditovanou a ISO kalibraci měřidel.

TRIGON PLUS - Dodavatel laboratorních přístrojů, prodej, instalace, záruční a pozáruční servis, validace a akreditovaná kalibrační laboratoř. Centrifugy, biohazardy, laminární boxy, izolátory, boxy pro PCR, bezodtahové digestoře, bio-imaging a gelová analýza, počítače kolonií a inhibičních zón, termostaty, CO2 / O2 inkubátory, anaerobní boxy, dekontaminační systémy, sterilizátory, myčky, sušičky, autoklávy, promývačky, readery, dávkovače, varny půd a plničky petriho misek, spektrofotometry, purifikátory, lyofilizátory, koncentrátory vzorků, mrazící boxy, hlubokomrazicí boxy –86 °C, chladící boxy, kryotechnika, výrobníky ledu, vodní lázně, třepačky, pipety, laboratorní plast, přístroje pro přípravu čisté vody, systémy pro monitoring teploty, systémy pro chov laboratorních zvířat.

TRILAB GROUP - Výrobce a dodavatel špičkových 3D tiskáren, pořadatel školení a workshopů a poskytovatel  3D tisku na zakázku.

UNI-EXPORT INSTRUMENTS - Dodávky zařízení pro fyzikální charakterizace částic, povrchů a materiálů a chemické analýzy povrchů.

UNIMED PRAHA - Dodavatel laboratorních přístrojů, prodej, projektová řešení, autorizovaný servis, validace, akreditovaná kalibrační a zkušební laboratoř. Centrifugy, biohazardy, laminární boxy, izolátory, boxy pro PCR, dekontaminační systémy, bezodtahové digestoře, analytické a dokumentační systémy, elektroforézy a zdroje, počítače kolonií a inhibičních zón, termostaty, CO2 / O2 inkubátory, anaerobní a hypoxické boxy, spektrofotometry, promývačky, dávkovače, purifikátory, varny půd a plničky petriho misek, lyofilizátory, koncentrátory vzorků, sterilizátory, myčky, sušičky, autoklávy, hlubokomrazicí boxy -86 °C, mrazicí a chladicí boxy, kryotechnika -180 °C, výrobníky ledu, vodní lázně, třepačky, pipety, laboratorní plast, přístroje pro přípravu čisté vody, systémy pro monitoring teploty, zařízení pro chov laboratorních zvířat.

VERDER SCIENTIFIC - Přímé obchodní zastoupení značek Retsch, Retsch Technology a Carbolite Gero pro Českou a Slovenskou republiku. Dodáváme řešení v přípravě vzorků, charakterizaci pevných látek a tepelném zpracování.

VICAM - VICAM je součástí výrobce Waters. Vyrábí širokou škálu produktů pro analýzu mykotoxinů v potravinách. V závislosti na typu výrobku lze využít jako analytickou koncovku fluorometr, TLC, HPLC nebo LC/MS. Jde především o: Imunoafinitní kolonky pro jednotlivé mykotoxiny, Imunoafinitní kolonky pro stanovení 6 mykotoxinů současně, testovací proužky a čtečku VERTU, fluorometr.

WATEK - Výroba přístrojů a zařízení k přípravě čisté a ultračisté vody pro laboratorní a analytické ale i průmyslové účely, využívající nejmodernější technologie - reverzní osmózu, iontoměniče, směsné iontoměniče MIX-BED, elektrodeionizaci (EDI).

WATREX PRAHA - Od roku 1990 je WATREX předním dodavatelem HPLC techniky s odborností v oblastech vývoje metod, aplikací, servisu a podpory celé řady přístrojů. Naše předchozí a současné dodavatelské a distrubutorské kontakty zahrnují Waters, Agilent, Thermo, Knauer, Polymer Labs, Shodex, Tosoh, GL Science, Mitsubishi Chemical, Dr. Maisch a další. V současnosti vyrábí vlastní řadu přístrojů a specializovaných zařízení pro chromatografii. Jejím tradičním produktem jsou chromatografické kolony (normální fáze, reverzní fáze, iontová či chirální chromatografie apod.).

WTW - Měřicí a analytická technika. Zástupce firem WTW, SI ANALYTICS, EBRO, BELLINGHAM + STANLEY, HF SCIENTIFIC, MJK, OI ANALYTICAL.

© 2017 CHEMAGAZÍN s.r.o. Web design CHEMAGAZÍN s.r.o. Ochrana osobních údajů Kontakt Zpět na úvodní stránku