Mediální partneři

PARTNEŘI VELETRHU

ORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ

SPONZOŘI LABOREXPO KONFERENCE

partneRSKÉ UDÁLOSTI

VIII. VELETRH ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ A LABORATORNÍ TECHNIKY

CZ EN

SOUTĚŽ EXPONÁTŮ

Časopis CHEMAGAZÍN, organízátor veletrhu LABOREXPO, vyhlašuje soutěž o Oceněný exponát veletrhu LABOREXPO 2017 v kategoriích Analytická technika a Laboratorní přístroje a vybavení.

Soutěž má za cíl upozornit na zařízení a technologie představující inovační pokrok v přístrojové technice a laboratorním vybavení, které jsou v rámci veletrhu prezentovány. Hodnotitelská komise, složená z předních odborníků z řad odborných společností a zástupce organizátora veletrhu bude posuzovat inovační charakter přihlášených produktů, kvalitu provedení a jejich přednosti ve srovnání s ostatními produkty na trhu.

Se všemi přihlášenými exponáty se můžete osobně seznámit během své návštěvy veletrhu.

Složení komise hodnotitelů: prof. V. Šimánek - Univerzita Palackého v Olomouc/Česká spol. chemická, Dr. P. Antoš - šéfredaktor časopisu CHEMAGAZÍN/VŠCHT-Technopark, Mgr. O. Pačes - ÚOCHB/Česká spol. pro biochemii a mol. biologii, PharmDr. P. Chocholouš - Univerzita Karlova Hradec Kr., Ing. S. Baršová - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Seznam oceněných exponátů v kategorii Laboratorní přístroje a vybavení:

 • 3D Cell Explorer - revoluční tomografický mikroskop, vystavovatel HPST, s.r.o.
 • iRaman PRO ST - mobilní Ramanův spektrometr, vystavovatel Nicolet CZ s.r.o.
 • ApoIdent - přístroj pro kontrolu vstupních surovin v lékárenské výrobě, malých farmaceutických firmách a kosmetickém průmyslu, vystavovatel RMI s.r.o
 • Dilutor ML625 - unikátní dávkovací systém, který nahrazuje manuální pipetování, vystavovatel Chromservis s.r.o.
 • Milli-Q IQ 7000 - laboratorní systém na přípravu ultračisté vody, vystavovatel Merck spol. s r.o.

Další přihlášené exponáty v kategorii Laboratorní přístroje a vybavení

 • MERCI® F - celokovový laboratorní nábytek, vystavovatel MERCI, s.r.o.
 • V-LINE - bezpečnostní skříně ASECOS pro skladovaní nebezpečných materiálů, vystavovatel MERCI, s.r.o.
 • ActiveCount100H (AC100H) - přístroj pro mikrobiologické vzorkování vzduchu v čistých a aseptických prostorech, vystavovatel Uni-Export Instruments, s.r.o.
 • OMNIS - plně integrovatelný titrační systém, vystavovatel Metrohm Česká republika s.r.o.
 • ARACHNOTM - aparatura pro paralelní syntézu, vystavovatel P-LAB a.s.
 • GENIE® - tlaková plynová lahev, vystavovatel Linde Gas, a.s.
 • EVOS™ Ci - multifunkční ventil pro plynové lahve, vystavovatel Linde Gas, a.s.

Seznam oceněných exponátů  v kategorii Analytická technika

 • Griffin 510 - mobilní GC-MS analyzátor širokého spektra vzorků a okamžitá MS analýza plynných vzorků přímo v terénu, včetně možnosti použití v kontaminované zóně („hot zóně“), vystavovatel RMI s.r.o.
 • LiteScope - AFM příslušenství elektronových mikroskopů, vystavovatel Optik Instruments s.r.o.
 • Agilent Intuvo 9000 GC - revoluční plynový chromatograf, vystavovatel HPST, s.r.o.
 • Watrex Repetto - nový systém pro recirkulaci v HPLC, vystavovatel Watrex Praha, s.r.o.
 • LifeSpec II - lifetime spektrometr s laditelným superkontinuálním laserem, vystavovatel OptiXs, s.r.o.
 • Analyzátor i-QCRx - plně automatizovaný přístroj pro kvalitativní a kvantitativní analýzu připravovaných infuzních roztoků, vystavovatel Nicolet CZ s.r.o.
 • Nexis GC2030 - plynový chromatograf, vystavovatel SHIMADZU Handels GmbH organizační složka

Další přihlášené exponáty v kategorii Analytická technika

 • soli TOC cube - analyzátor TOC v pevných látkách, vystavovatel Anamet s.r.o.
 • NanoSight NS300 - Přístroj pro stanovení velikosti a koncentrace částic, vystavovatel Anamet s.r.o.
 • Pegasus BT - Inovativní GC/MS přístroj vhodný do každé laboratoře, vystavovatel LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.
 • AMH55 - Automatický systém měření tvrdosti, vystavovatel LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.
 • Watrex Streamline HPLC system, vystavovatel Watrex Praha, s.r.o.
 • MultiPort Analyser MPA - plně automatický vysokotlaký sorpční analyzátor, vystavovatel Uni-Export Instruments, s.r.o.
 • Turbidimetry řady TU5 pro měření zákalu, vystavovatel HACH LANGE s.r.o.

 

© 2017 CHEMAGAZÍN s.r.o. Web design CHEMAGAZÍN s.r.o. Ochrana osobních údajů Kontakt Zpět na úvodní stránku